بخش جدید "شماره شبا" در وبسایت به صورت رسمی فعال شده و هم‌اکنون برای همه کاربران در دسترس میباشد.

شماره‌شبا

دریافت شماره‌شبا
دریافت شماره‌شبا

دریافت شماره‌شبا

طبق گفته بانک مرکزی ایران، `شبا` مخفف `شماره حساب بانکی ایرانیان` می‌باشد. این شماره برای تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانک‌های کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طبق استاندارد ISO-13616، تعریف و تعبین شده است و به زودی تمامی پرداخت های بین بانکی منحصرا با استفاده از شماره شبا انجام میشود. هر شماره حساب بانکی، قابل تبدیل به یک شماره حساب شبا خواهد بود.